Wielkopolskie

 • PIOTR STUPER BIZNES PLANY, ANALIZY FINANSOWE

  Jesteśmy firmą tworzącą nowoczesne rozwiązania ekonomiczne dla przedsiębiorców, spółek i innych podmiotów działających w polskiej rzeczywistości gospodarczej.  Nasza działalność związana jest z doradztwem oraz tworzeniem biznesplanów, analiz finansowych, dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków unijnych oraz szeregu innych analiz niezbędnych do prawidłowego i efektywnego działania Państwa jednostek gospodarczych. Proponujemy Państwu również pomoc doradczą przy pozyskiwaniu środków finansowych z kredytu- posiadamy ofertę ponad 20 banków w Polsce.
  ul. Armii Krajowej 10/16 Oborniki Oborniki
 • Kancelaria Prawno-Konsultingowa Kwieciński Mariusz

  Moja oferta adresowana jest do przedsiębiorców, klientów indywidualnych, organizacji społecznych. Katalog usług obejmuje: 1. Kompleksowe doradztwo z zakresu pozyskiwania środków funduszy Unii Europejskiej i zarządzania projektami, które otrzymały dotację; 2. Usługi prawne dla przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych; 3. Porady przez Internet dotyczące dotacji unijnych lub zagadnień prawnych;
  ul. Kurpińskiego 6/68 Konin Konin
 • Quality Progress

  Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom przedstawiamy Państwuofertę szkoleniową naszej firmy.Wszystkie szkolenia są indywidualnie dostosowywane dospecyfiki organizacji Klienta w celu pełniejszegospełnienia Państwa wymagań.Dysponujemy własną salą szkoleniową w Poznaniu. Przeprowadzamyszkolenia również w organizacji Klienta lub w miejscu wybranymprzez Klienta. 
  Reymonta 5/4 Poznań
 • BOMIS

  Misją BOMIS- u jest dzielenie się posiadaną wiedzą i umiejętnościami w taki sposób, by klienci mogli je wykorzystywać w praktyce dla rozwoju osobistego i zawodowego. Pomagamy zatem ludziom wykształconym w budowaniu swojej pozycji zawodowej i biznesowej poprzez szkolenia, treningi, konsultacje i wydawnictwa książkowe. 
  ul. Wojskowa 6/E5 Poznań Poznań
 • Mapka dojazdu »

  Firma PRIMA-LEX wykonuje obsługę prawną w różnych formach, poprzez:udzielanie porad i konsultacji prawnych – ustnych, pisemnychoraz za pośrednictwem Internetu sporządzanie opinii prawnychsporządzanie pism procesowych i nieprocesowychnegocjacje z partnerami handlowymi, zawieranie ugódsporządzanie umów, statutów, regulaminów,reprezentowanie klienta przed urzędami, sądami powszechnymi,administracyjnymi i arbitrażowymi.Specjalizujemy się m.in. w:Prawie cywilnymsprawy o zapłatę,sprawy odszkodowawcze,opiniowanie i sporządzanie umów,przygotowanie pism procesowychustalenie istnienia stosunku prawnegoPrawie gospodarczymprzygotowanie i opiniowanie umów handlowychpozwy o zapłatę w postępowaniu zwykłym, upominawczym,nakazowym, uproszczonymsprzeciw od nakazu…
  Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 Łódź
 • WestPoint Business Centre

  FVG Doradztwo Gospodarcze® realizuje projekty w średnich i dużych przedsiębiorstwa w Polsce, których celem jest podwyższenie konkurencyjności podmiotu na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych. Dzięki przeprowadzanym audytom zewnętrznym potrafimy zdiagnozować przyczynę problemu, usunąć problem i zapobiec pojawieniu się w przyszłości. Rekomendowane działania mają charakter naprawczy jak również prewencyjny. Do głównych działań firmy należą: - Doradztwo strategiczne i restrukturyzacja - Audyt wewnętrzny - Due dilligence - Tworzenie i realizacja programów…
  Ul. Wichrowa 1 A, Poznań Poznań
 • Instytut Kompetencji

  Współpracujemy z trenerami, konsultantami, prawnikami, specjalistami z sektora jednostek samorządowych, którzy rozwiązywali prawdziwe problemy podmiotów i dzięki temu ne tylko znają odpowiedź na pytanie "Jak?", ale również "Jak długo?", "Co jest jeszcze potrzebne?", "Kogo jeszcze trzeba zaangażować do rozwiązania problemu?" itd. Staramy się, aby nasi specjaliści byli najlepiej dobrani do efektywnego rozwiązania problemu klienta. Nasi trenerzy w ostatnich trzech latach przeszkolili ponad 2500 osób z ponad 500 instytucji i przedsiębiorstw.
  Słowicza 1 Puszczykowo
 • AGROEURO Sp. z o.o.

  Jesteśmy grupą młodych ludzi działających w sektorze doradztwa gospodarczego. Łączy nas nowoczesne podejście do realizowania działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zainteresowanie innowacjami oraz doświadczeniami przedsiębiorców z całego świata, korzystamy z dobrych praktyk i wdrażamy je w życie. Pracujemy nad propagowaniem rozwiązań, mogących usprawnić funkcjonalność przedsiębiorstw Polsce. W tym celu rozpoczęliśmy współpracę zarówno z liderami w przedsiębiorczości z całego świata, ale również z ośrodkami akademickimi i badawczymi. Kluczowy personel Agroeuro…
  ul. Poznańska 62 /66 Poznań Poznań
 • | MiFID w SGB-Bank S.A.

  Banki spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej iSGB-Bank S.A. pragną wspomóc Państwa w procesie pozyskiwaniaśrodków unijnych oferując profesjonalne doradztwo. W PunkcieDoradztwa Unijnego SGB dowiecie się Państwo jakie środki i w jakisposób można uzyskać w ramach krajowych i regionalnych programówoperacyjnych.Punkty Doradztwa Unijnego SGB oferują:doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z konkretnegofunduszu unijnego wraz z przekazaniem kompletu dokumentów ipodaniem danych adresowych Agencji Płatniczej, czyli comożna uzyskać, jak, gdzie i kiedy,doradztwo w zakresie wypełniania…
  ul. Szarych Szeregów 23 Poznań