Podkarpackie

 • Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 1

  W celu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa iwyliczenia marży dokonywana jest analiza finansowa przedstawionychsprawozdań finansowych, ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa iproponowanych zabezpieczeń spłaty pożyczki.Wniosek oceniany jest w oparciu o przedstawione dane finansowe iopisowe. W ramach analizy finansowej oceniane są wskaźnikirentowności, płynności, sprawności działania, zadłużenia, pokryciamajątku i odsetek.W zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa ocenie podlegają: jakośćdostawców i odbiorców, opis rynku, ocena branży, opis majątku,historia funkcjonowania, obsługa dotychczasowego zadłużenia orazdoświadczenie kierownictwa.Ocenie podlegają proponowane przez klienta zabezpieczenia:hipoteka, poręczenie…
  Tech 1 Mielec
 • Firma Szkoleniowo-Doradcza Onagra Izabela Hawryłow

  Onagra Sp. z o.o. powstała w 2008 r. Nasza działalność skoncentrowana jest na doradztwie w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich, przygotowywania wniosków unijnych, biznes planów, analiz i prognoz finansowych, organizacji szkoleń. Ponadto zajmujemy się: tworzeniem specyfikacji funkcjonalno-technicznych dedykowanych systemów informatycznych, audytem oprogramowania, opracowaniem szczegółowego planu wdrożenia systemu informatycznego, świadczymy fachową pomoc i doradztwo w sprawach informatycznych.
  ul. Piłsudskiego 32 Rzeszów Rzeszów
 • Wingen Consulting Sp. z o.o.

  O nasReferencjeDoświadczeniaDocelowiklienciKontaktŚwiadczymykompleksową obsługę finansowąw obszarachOnas Wingen Consulting Sp zo.o. to zespółekspertów z zakresu szerokorozumianego doradztwagospodarczego.Od blisko 10 lat nasi eksperci współpracująz różnymiorganizacjami (min. przesiębiorstwamizagranicznymi,krajowymi,uczelniami wyższymi) dzieląc sie swoją wiedzą idoświadczeniem.Do naszego grona należą tylko praktycy, którzy nabylidoświadczenie w pracy  na specjalistycznych stanowiskach, jakrównież podczas realizacji projektówkonsultingowych.Nasze usługi podzieliliśmy na cztery komplementarne obszaryspecjalizacji:Biznes plany i studiawykonalnościWyceny wartościniematerialnych iprawnychWewszystkim co robimystaramy wyróżnić się perfekcją, takabynaszym Klientom dostarczyć rozwiązania cechujące się najwyższąjakością.Nasze główneprace…
  Bruna Juliana 1 Rzeszów
 • CDGpro

  Jesteśmy zespołem z ponad 10 letnim doświadczeniem w pozyskiwaniu dofinansowania i realizacji projektów szkoleniowych, inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych. Z sukcesem zrealizowaliśmy kilkadziesiąt samodzielnych projektów szkoleniowych, a w kilkunastu ogólnopolskich - byliśmy bezpośrednim wykonawcą usług szkoleniowych i doradczych. Przeszkoliliśmy ponad 10 000 osób w ponad 70 różnych obszarach tematycznych. W okresie ostatnich 5 lat przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy z sukcesem ponad 30 projektów szkoleniowo-doradczych. Realizowaliśmy projekty otwarte oraz zamknięte, których adresatem były przedsiębiorstwa i…
  115 Świlcza