Opolskie

  • Dział Szkolenia NOT FSNT Rada w Opolu

    Do tej pory w ramach projektu zostały opracowane następująceusługi:1. Usługa doradcza Opracowanie koncepcji nowoczesnej liniitechnologicznej do produkcji wyrobów betonowych dlaprzedsiębiorstwa z Opolszczyzny. Celem usługi było przedstawieniewizji unowocześnienia technologii poprzez wprowadzenie nowejmieszarki do produkcji mieszanek betonowych orazunowocześnienia dozowania składników mieszanki i ichsegregowania oraz składowania.2. Audyt technologiczny z zakresu produkcji i sprzedaży wyrobówmetalowych na potrzeby rynku wewnętrznego i na eksport dlaprzedsiębiorstwa z Prudnika.3. Ekspertyza pt. Zastosowanie pasów ochronnych z drzew i krzewówna…
    Ul. Boya-Żeleńskiego Tadeusza Opole